Slider

Handledning & utbildning

Funkis erbjuder utbildningar och föreläsningar inom följande områden:

  • Grundläggande Kognitiv Beteendeterapi (KBT) och tillämpad beteendeanalys (TBA)
  • Positivt beteendestöd i skola (PBS)
  • ACT; Acceptance and commitment therapy
  • KOMET; KOmmunikationsMETod
  • MI; Motiverande samtal, Motivational Interviewing

Skräddarsydda lösningar
Funkis erbjuder även skräddarsydda utbildningar utifrån önskemål och behov samt handledning för skol- och HVB verksamheter.

Kontakt
Kontakta Leg. Psykolog Laura Talme för mer information.

Epost: laura.talme@funkiskola.se

Tfn: 076-3144410