Slider

Utredning

Funkis genomför neuropsykiatriska utredningar på plats då detta efterfrågas. Frågeställningar kan röra sig om specifika diagnoser såväl som att generellt utreda ungdomens kognitiva och adaptiva förmågor. Psykologisk testning, intervjuer med nätverket och det faktum att ungdomens fungerande kan observeras dagligen ger en utomordentlig grund för bedömning och vidare rekommendationer.