Slider

Funkis skola & öppenvård

Funkis vision är att genom kvalitetssäkrad och forskningsbaserad undervisning och behandling erbjuda insatser till elever så tidigare upplevelser av misslyckanden i skolmiljön vänds till lyckade erfarenheter. Funkis personal strävar efter att tillsammans med eleven hitta lust till lärande, öka livskvalitet och öka tillit till sina egna förmågor.

Funkis arbetar med det evidensbaserade arbetssättet skolövergripande PBS för att öka ordning och studiero i skolan, såväl som minska problemskapande beteenden och öka de akademiska resultaten hos eleverna.

Med hög kompetens såväl inom behandling som skola erbjuder Funkis utöver resursskola med behandling även handledning och utbildning för att kunna ge bättre förutsättningar till så många som möjligt.

Sök plats hos oss!